Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Novice /
24.09.2010  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O)

Državni zbor RS nas je obvestil, da je dr. Janez Posedi, Gibina 19, 9240 Ljutomer, v torek 14. 9. 2010, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O). Referendumsko vprašanje se glasi:  

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-O, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 7. 9. 2010 ?« 

Prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev je četrtek, 23. 9. 2010 in zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov sreda, 27. 10. 2010. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu.  

Svojo podporo lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.  

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva.  

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti, za vpis podpore v računalniško evidenco. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.