Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Novice /
23.10.2015  

Razpis Urada za Slovence

Ljubljana, 20. oktober 2015 - Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil razpis za finančno podporo v letu 2016. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2016 znaša 700.000 EUR.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje, vzorec pogodbe, obrazec za poročilo) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/ .

Skrajni rok za oddajo vlog je 1. december 2015.

Vloge prosilci pošljejo oz. osebno predložijo do vključno 1. decembra 2015 na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, Slovenija.