Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Novice /
18.02.2019  

Namera o sklenitvi pogodbe za donacijo računalniške opreme

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. ter 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12,  24/13 in 10/14)

Ministrstvo za zunanje zadeve, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Buenos Airesu, objavlja namero za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi naslednje računalniške opreme:

- 8 osebnih računalnikov Lenovo, 

- Multifunkcijska naprava Ricoh,

- en monitor IBM Think Vision, 

- dve skener napravi (HP Scanner 3970).

Pogodba o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.