Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Novice /
21.03.2014  

Razgrnitev posebnih volilnih imenikov za volitve poslank in poslancev iz RS v Evropski parlament

Na Veleposlaništvu RS v Buenos Airesu bodo do 9. 5. 2014 razgrnjeni posebni volilni imeniki za izvedbo volitev poslank in poslancev iz RS v Evropski parlament, ki bodo potekale 25. 5. 2014.

Posebni volilni imeniki so sestavljeni za posamezne države, vanje pa so vpisani vsi državljani RS s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo imeli na dan glasovanja volilno pravico za volitve v Evropski parlament in so zahtevali vpis v evidenco volilne pravice, ter državljani, katere je pristojni upravni organ vpisal po uradni dolžnosti.

V posebne volilne imenike izjemoma niso vpisani tisti državljani RS, ki so se sami odločili, da bodo svojo volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničevali v drugi državi članici EU, kjer prebivajo. Na Veleposlaništvu RS v Buenos Airesu so razgrnjeni posebni volilni imeniki za Argentino, Čile, Peru, Urugvaj in Paragvaj.

V času razgrnitve ima vsak državljan RS pravico volilne imenike pregledati in zahtevati popravek:

- če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik;

- če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice;

- če je vpisana oseba, ki je umrla;

- če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.

Popravek volilnega imenika lahko zahteva državljan ustno ali pisno pri na veleposlaništvu najkasneje do 9. 5. 2014. Volilnih imenikov za razgrnitev ni dovoljeno kopirati ali iz njih prepisovati podatkov. Informacije o vpisu v posebne volilne imenike Veleposlaništvu RS v Buenos Airesu lahko volivci dobijo tudi po telefonu na št. +51 11 4894-0621/31.