Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Novice /
23.08.2017  

Volitve predsednika republike 2017

Volitve predsednika republike bodo potekale v nedeljo 22. oktobra 2017. Skladno z Zakonom o volitvah predsednika republike lahko kandidate za predsednika predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volivci. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določijo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč volivcev. Volivci pa lahko določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč volivcev. Predlog kandidature se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred glasovanjem.

Dajanje podpore volivcev oz. poslancev državnega zbora bo potekalo od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih.

Povezava na obrazec za podporo, ki jo da volivec kandidaturi za predsednika republike:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-predsednik-2017

Svojo podporo kandidatu lahko dajo volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva RS v tujini.