Veleposlaništvo RS Buenos Aires /O veleposlaništvu /Naloge veleposlaništva /

NALOGE VELEPOSLANIŠTVA

Glavna naloga veleposlaništva je spodbujanje dvostranskih političnih, gospodarskih in kulturnih odnosov in sodelovanja z državami akreditacije.

V okviru političnih nalog veleposlaništvo skrbi za pospeševanje, krepitev in poglabljanje prijateljskih odnosov z državami akreditacije ter predstavlja, zastopa ter skrbi za varovanje ter obveščanje o interesih in stališčih Republike Slovenije. V ta namen vzdržuje stike z zunanjimi ministrstvi in drugimi uradnimi ustanovami v državah sprejemnice. Ker je Argentina federalna država, je posebna pozornost namenjena stikom s provincialnimi oblastmi.

Poleg političnega delovanja je skrb veleposlaništva usmerjena v promocijo Slovenije, njenega gospodarstva, turizma in kulture. Veleposlaništvo je pristojno tudi za posredovanje informacij o Sloveniji in o možnostih za sodelovanje na področjih skupnega interesa.

Posebna pozornost je namenjena vzdrževanju, vzpostavljanju in poglabljanju stikov Slovenije s slovenskimi izseljenci v Argentini, Urugvaju, Peruju, Čilu in Paragvaju. V ta namen veleposlaništvo sodeluje z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter z lokalnimi oblastmi v državah akreditacije, kjer strnjeno prebivajo Slovenci in njihovi potomci. Veleposlaništvo si prizadeva za poglabljanje kulturnega, prosvetnega in tudi gospodarskega sodelovanja le-teh z domovino.

Veleposlaništvo slovenske skupnosti, medije in organizacije redno obvešča o svojem delovanju, o razpisih Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, o razpisih Ministrstva za kulturo RS, o tečajih slovenskega jezika in o drugih pomembnih dogodkih. Veleposlaništvo spodbuja ustanavljanje slovenskih društev na območjih, kjer strjeno prebivajo Slovenci in njihovi potomci.

Pomemben delež delovnih nalog veleposlaništva predstavlja konzularno delo, konzularna zaščita slovenskih državljanov ter organizacije konzularnih dni v mestih, kjer strnjeno prebivajo Slovenci in njihovi potomci.