Veleposlaništvo RS Buenos Aires /O Sloveniji /

O SLOVENIJI

Slovenija je srednjeevropska država, ki leži na stičišču štirih jezikovnih skupin; slovanske, romanske, ugrofinske in germanske. Na njenem ozemlju se prav tako stikajo štiri velika geografska področja Evrope; Alpe, Panonska nižina, Dinarsko gorstvo in Sredozemlje. Več kot polovico Slovenije pokriva gozd, kar jo uvršča v tretjo najbolj zeleno državo Evrope. Površina Slovenije znaša 20.273 km², število njenih prebivalcev pa znaša 2.040.678 prebivalcev. BDP na prebivalca dosega 90% povprečnega BDP EU27.  

Foto: Lipica, www.slovenia.info.si  

Za več informacij gospodarskega značaja in informacij o možnostih gospodarskega sodelovanja in investiranja v Sloveniji prosimo obiščite spletno stran Agencije za gospodarsko promocijo in tuje naložbe (JAPTI), kjer so med drugim na voljo podatki o aktualnih makroekonomskih kazalcih, informacije o finančnih trgih, trgovinski menjavi, davkih, postopkih ustanavljanja podjetij in prednostih investiranja v Slovenijo. Gospodarske informacije o Sloveniji so na voljo tudi na spletno strani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).  

Obsežne informacije o Sloveniji, njenem državne sistemu, položaju v svetu, gospodarstvu,  zgodovini, umetnosti, kulturi, izobraževanju, družbi, športu in turizmu so na voljo tudi na spletnem portalu Slovenija. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Urada vlade za komuniciranje (UKOM).

Foto: Škofja Loka, www.slovenia.info.si  

Za turistične in popotniške informacije v Sloveniji obiščite spletno stran Slovenske turistične organizacije. Na spletu so na voljo povezave tudi do vseh ustanov državne in javne uprave Republike Slovenije

Informacije o Sloveniji so zbrane tudi v knjižici Facts About Slovenia.