Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Slovenci v Južni Ameriki /Venezuela  /

Slovenci v Venezueli

Prvi Slovenci so prišli v Venezuelo med prvo in drugo svetovno vojno, vendar je bilo njihovo število majhno, saj se govori le o 50 posameznikih. Številčnejši val slovenskih imigrantov je v Venezuelo prispel v letih po drugi svetovni vojni, katerim so sledili do konca petdesetih let še številni posamezniki, večinoma Primorci. Preselitvi je botrovalo nezadovoljstvo z ekonomskimi, deloma političnimi, razmeram v domovini ter avanturizem in obstoječi stiki s Slovenci v Venezueli. Na podlagi različnih virov in pričevanj se ocenjuje, da je do leta 1960 v Venezuelo prispelo med 550 do 800 Slovencev. 

Leta 1958 je prišel iz Argentine v Venezuelo slovenski duhovnik Janez Grilc, ki se je izkazal za odličnega organizatorja. Že istega leta so se začele slovenske maše in izrazito narodnostno obarvana romanja, sledila pa so tudi družabna in kulturna srečanja. Leta 1966 je bilo v Caracasu formalno ustanovljeno Slovensko izseljensko društvo Sv. Cirila in Metoda, katerega prireditev se je udeleževalo 100 do 150 oseb.

Društvo je nekaj časa imelo tudi svoje kupljene prostore, ki pa jih je kasneje prodalo, predvsem zaradi raztresenosti slovenske skupnosti po glavnem mestu in državi, premajhne finančne spodobnosti in majhnosti skupnosti. V Valenciji je v enakem obdobju zaživelo bratsko društvo Ilirija, obstajajo pa tudi podatki o nekdanjem delovanju društvu Slovenija v kraju Puerto Cabello.

O delovanju slovenskega duhovnika v Caracasu priča ulica, ki nosi njegovo ime. O prisotnosti slovenstva v Venezueli priča tudi ime celotne avenije »Slovenija« v turističnem kraju Higuerote. V času delovanja duhovnika Grilca je v Caracasu deloval orkester Triglav, od aprila 1959 pa seje izdajalo glasilo Življenje, ki je bil list verske in informativne narave.

Za slovenske izseljence je pomemben tudi Dan emigranta v kraju Guigue, kjer velja za »belega poglavarja« slovenski izseljenec Franc Willewardt. Gre za dan spomina na izkrcanje prvih evropskih priseljencev po vojni v kraju Puerto Cabello in njihovem prihodu v taborišče v bližini kraja El Trompillo.