Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Konzularne zadeve /Izdaja potnih listov /

Potne listine Republike Slovenije

SPLOŠNO O POTNIH LISTIH

Potni list je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Do potne listine je upravičen vsak državljan Republike Slovenije.

Ker je potni list pomemben dokument, morate z njim skrbno ravnati in ga primerno hraniti.

VELJAVNOST

Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo 10 let.

Državljanu RS, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo 3 let, državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo 5 let.

Državljanu RS, ki v obdobju petih let izgubi ali se mu odtujita dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, v kolikor ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z »dolžno skrbnostjo« in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.

VLOGA

Državljani RS, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo na Veleposlaništvu RS v Buenos Airesu (ali na upravni enoti v RS). Vložitev vloge je možna le OSEBNO, saj se v postopku preverja identiteta in skladnost biometrične fotografije z dejansko podobo. Na vlogo se mora stranka tudi lastnoročno podpisati, uradna oseba pa vsem državljanom, starejšim od 12 let, odvzame prstna odtisa. 

Za začetek postopka je potrebno pridobiti termin v konzularni pisarni veleposlaništva.

S seboj je potrebno prinesti:

1. osebni dokument
2. star oz. pretečeni potni list Republike Slovenije
3. biometrično fotografijo (navodila spodaj)
4. potrdilo o prebivališču (če ste ga v zadnjem času spreminjali)
5. konzularno takso

Vpisa mladoletnih otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list. Pri oddaji vloge ga mora spremljati zakoniti zastopnik. Če je star 12 let, se mu zajamejo tudi prstni odtisi.

Potni list se nato prevzame na veleposlaništvu približno 2 tedna po vložitvi vloge. Prevzeti ga je treba osebno ali preko pooblaščenca, ki ga določite že na dan postopka.

BIOMETRIČNA FOTOGRAFIJA - IZREDNO POMEMBNO

K vlogi je potrebno predložiti biometrično fotografijo. Veleposlaništvo lahko vlogo posreduje naprej le z ustrezno biometrično fotografijo. Standarde za slike je potrebno strogo upoštevati, saj lahko v nasprotnem primeru proizvajalec vlogo zavrne.

Aktualna fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35X45 mm, ozadje mora biti svetlo modro ali sivo. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Zobje se ne smejo videti. V primeru, da nosite očala z dioptrijo, bodite pozorni, da ni odseva očal na fotografiji. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom.

V Buenos Airesu fotografijo lahko naredite na naslovu: C. Pellegrini 1119, CABA.

 

KONZULARNE TAKSE ZA POTNE LISTE na veleposlaništvu

- 115 EUR - veljavnost 10 let (za vse polnoletne osebe)

- 76 EUR - veljavnost 5 let (za osebe od 3 do 18 let starosti)

- 57 EUR - veljavnost 3 leta (za osebe do 3. let starosti)

- 47 EUR - veljavnost 1 leta (v primerih večkratnih izgub potnega lista se lahko zaračuna tudi drugačno takso)

Konzularna taksa je lahko tudi višja, kot na primer v slučaju neskrbnega ravnanja in posledične odtujitve dokumenta.

Konzularno takso se plača v gotovini v konzularni pisarni v EUR ali ARS (tečaj v ARS se preračuna na dan plačila).

Uporabne informacije Ministrstva za notranje zadeve o potnih listih

Uporabne informacije E-uprave o potnih listih