Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Konzularne zadeve /Izguba potnega lista /

Izguba potnega lista in pridobitev potne listine za vrnitev v RS

V primeru izgube potnega lista je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen.

Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno na Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu predložiti potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta ter fotografijo. Prav tako mora prosilec dokazati svojo identiteto, za kar potrebuje nek osebni dokument s fotografijo. Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista (katero hranite ločeno od originalnega dokumenta).

Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno plačati konzularno takso v višini 19 EUR.

Potni list za vrnitev omogoča le vrnitev v RS in ne nadaljevanja potovanja.