Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Konzularne zadeve /Vizumi za dolgoročno bivanje /

Vizumske informacije

VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE (NACIONALNI VIZUM D)

V nekaterih primerih (združitev družine, izobraževanje, poklicni športniki) Republika Slovenija izdaja tudi nacionalne vizume D, katerih veljavnost je najmanj 90 dni in največ 1 leto.

Postopek izdaje vizuma D poteka v skladu z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije. Prošnja za vizum D se poda osebno na veleposlaništvih Republike Slovenije. Postopek traja od 5 do 10 delovnih dni, pod pogojem, da prosilec še pred osebnim obiskom in v dogovoru z Veleposlaništvim Republike Slovenije v Buenos Airesu posreduje kompletno dokumentacijo na naslov veleposlaništva in nas o tem obvesti na e-pošto vba(at)gov.si. Po pregledu dokumentacije bo določen termin za osebno zglasitev na veleposlaništvu.

Dokumentacija prosilca za vizum D:
1.Izpolnjen vizumski obrazec (slovensko-angleški);
2.Najmanj eno barvno fotografijo v skladu z ICAO standardi;
3.Nepoškodovana potna listina, katere veljavnost mora biti najmanj 3 mesece daljša od nameravanega bivanja v RS;
4.Dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje v mesečni višini minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, ki od 1.8.2019 znaša 402,18 EUR (bančni izpiski, potrdilo banke o privarčevanih sredstvih, izpiski kreditnih kartic, potrdilo o štipendiji, plači, pogodba s športnim klubom v Sloveniji ipd.…)
5.Potovalno zdravstveno zavarovanje za Slovenijo (zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 30.000 EUR). Zavarovalno obdobje mora kriti celotno veljavnost vizuma D;
6.Dokumentacija, ki izkazuje namen, za katerega se lahko izda vizum za dolgoročno bivanje;
7.Overjeno in prevedeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (v nekaterih primerih);
8.Plačilo konzularne takse v višini 77 EUR (plačljivo gotovini v EUR ali v ARS). Prošnja za vizum D z razloga združevanja družine je takse prosta.

 

Kdo je vse do vize D upravičen in katero dokumentacijo mora predložiti (poleg osnovne dokumentacije, navedene zgoraj)?

* * *

Povezave:

1. Stran Ministrstva za zunanje zadeve, posvečena vizumskim informacijam

2. Stran s splošnimi informacijami za tujce in njihovo življenje v RS (v sedmih različnih jezikih, tudi španščini)