Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Konzularne zadeve /Vizumi /

Vizumske informacije

VSTOP, OBISK/POTOVANJE ALI BIVANJE V SLOVENIJI

Tujec za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji (RS) potrebuje veljavni potni list, zadostna finančna sredstva, lahko pa se od njega zahteva tudi ustrezno zdravstveno zavarovanje. Tujec mora po prihodu v RS v roku 3 dni na najbližji policijski postaji prijaviti svoje bivanje.

Za tujce iz držav z vizumsko obveznostjo, tujec lahko vstopi z vizumom ali dovoljenjem za prebivanje.

VIZUM ALI DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE?

Za kratkoročno bivanje v RS (do 90 dni) z namenom turističnega, poslovnega ali zasebnega obiska velja za nekatere tujce vizumska obveznost (kratkoročni schengenski vizum C). Le-ti morajo pred vstopom v RS zaprositi za vizum.

Za dolgoročno bivanje (nad 90 dni) oz. bivanje z namenom dela, študija, raziskovanja, združitve družine, … morajo vsi tujci zaprositi za dovoljenje za prebivanje.

VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE (SCHENGENSKO OBMOČJE)

Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve lahko preverite ali za vas velja vizumska obveznost. V iskalno polje vnesite državo, katere državljan ste.

Za vizum se zaprosi osebno na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS. Častni konzuli nimajo pristojnosti izdajanja vizumov.

V državah, kjer ni slovenskega predstavništvah, je Slovenija z nekaterimi državami članicami schengenskega območja sklenila dogovor o zastopanju. To pomeni, da tujec za vizum zaprosi v svoji matični državi oz. državi prebivanja, in sicer na veleposlaništvu države članice schengenskega območja, ki zastopa RS. V Čilu nas zastopa Nizozemska, v Peruju Avstrija, v Urugvaju Španija in v Paragvaju Italija.

Novo: Od 5. septembra 2013 je tudi v Južni Ameriki v veljavi informacijski vizni sistem (VIS). Omogoča izmenjavo podatkov med državami članicami schengenskega prostora. Njegov namen je poenostaviti vizumske postopke, okrepiti njihovo varnost in omogočiti ustrezno kontrolo na schengenskih mejah. V vseh vizumskih postopkih (prosilci od 12. let dalje) se od sedaj naprej zajema prstne odtise. Več informacij o sistemu VIS najdete na naslednji povezavi (v angleščini).

Dokumentacija prosilca
- izpolnjen vizumski obrazec
- najmanj eno barvno fotografijo v skladu z ICAO standardi
- veljaven potni list ter fotokopije njegove biografske strani in vseh preostalih uporabljenih strani (vizumi, vstopni in izstopni žigi in morebitni drugi zaznamki);
- plača se taksa za vizumski postopek (35 EUR oziroma 60 EUR);
- priloži se vsa potrebna spremljajoča dokumentacija, ki je odvisna glede namena obiska.

Dokumentacija garanta
Več o vlogi garanta
Obrazec garantnega pisma

VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE (NACIONALNI VIZUM)

RS v določenih primerih za bivanje, daljše od 90 dni ali z drugim namenom kot v primeru vizuma C, izda tudi vizum D za dolgoročno bivanje. Pridobi se ga lahko izključno le na slovenskih predstavništvih po svetu.

Dokumentacija prosilca
- izpolnjen vizumski obrazec
- najmanj eno barvno fotografijo v skladu z ICAO standardi
- veljaven potni list ter fotokopije njegove biografske strani in vseh preostalih uporabljenih strani (vizumi, vstopni in izstopni žigi in morebitni drugi zaznamki);
- plača se taksa za vizumski postopek (77 EUR);
- priloži se vsa potrebna spremljajoča dokumentacija (dokazila o sklenjeni zakonski zvezi, o finančnih sredstvih, zdravstvenem zavarovanju ...)

Kdo je vse do vize D upravičen in katero dokumentacijo mora predložiti (poleg osnovne dokumentacije, navedene zgoraj)?

* * *

Povezave:

1. Stran Ministrstva za zunanje zadeve, posvečena vizumskim informacijam

2. Stran s splošnimi informacijami za tujce in njihovo življenje v RS (v sedmih različnih jezikih, tudi španščini)