Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Konzularne zadeve /Cenik storitev /

Konzularne takse

*** plačljive v EUR ali ARS po uradnem tečaju; samo v gotovini

DRŽAVLJANSTVO 
sprejem v državljanstvo: 354 EUR
ugotovitev državljanstva (daljši postopek): 181 EUR
ugotovitev državljanstva (krajši postopek): 26 EUR
priglasitev v državljanstvo od 18. do 36. leta: 26 EUR
priglasitev v državljanstvo do vključno 17. leta: gratis

PREBIVALIŠČE
odjava, prijava prebivališča: zastonj
vpis novega stalnega prebivališča v veljaven potni list: zastonj

POTRDILA, IZPISKI
posredovanje izpiskov iz tuje rojstne/poročne matične knjige ali matične knjige umrlih v RS: zastonj
pridobitev izpiskov iz slovenske rojstne/poročne matične knjige ali matične knjige umrlih in vročitev stranki v tujino: 26 EUR, pridobitev Apostille: 19 EUR 
izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana: brezplačno
vloga za spremembo osebnega imena z odločbo: 55 EUR
sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke: 38 EUR

posmrtni potni list: brezplačno

OVERITVE
prepis ali fotokopija, narejena na veleposlništvu, in overitev - prva stran: 14 EUR
prepis ali fotokopija, narejena na veleposlništvu - vsaka naslednja stran: 6 EUR
overitev podpisa na zasebni listini: 19 EUR
overitev tujega uradnega podpisa in pečata: 14 EUR

POTNI LISTI
PL  z veljavnostjo 3 let  (0 - 3 let starosti): 57 EUR
PL z veljavnostjo 5 let   (3 - 18 let starosti): 76 EUR
PL z veljavnostjo 10 let (nad 18 let starosti): 115 EUR
PL za vrnitev v RS (v primeru izgube osebnega PL): 19 EUR
naznanitev pogrešitve PL: zastonj

VIZUMI
Vizum C: odvisno od države/starosti
Vizum D: 77 EUR
Pritožba na zavrnitev vizuma: 153 EUR

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE
prvo dovoljenje za prebivanje: 102 EUR + vročitev: 13 EUR + tiskovina/kartica: 12 EUR