Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Konzularne zadeve /Šengenski vizumi /Vizumske takse /

VIZUMSKE TAKSE

• 80 EUR (državljani tretjih držav)
• 40 EUR (otroci od 6 do 12 let)
• 35 EUR (državljani Albanije, Armenije, BiH, Gruzije, Severne Makedonije, Moldavije, Črne gore, Rusije, Srbije, Azerbajdžana in Ukrajine)

Vizumski prosilci, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij, so oproščeni plačila vizumov:
(a) otroci do šestega leta;
(b) učenci, študenti, podiplomski študente in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali izobraževanja;
(c) raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo z namenom znanstvenega raziskovanja, kot je določeno v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/761/EC iz septembra 2005, da se olajša izdajanje enotnih vizumov za kratkoročno bivanje raziskovalcev;
(d) predstavniki neprofitnih organizacij, starih 25 let ali manj, ki sodelujejo na seminarjih, konferencah, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkih, ki jih organizirajo neprofitne organizacije;
(e) imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
(f) družinski člani državljanov EU ali Švice, ki jih zajema Direktiva 2004/38 / ES.

Vizumska taksa se zaračuna ob predložitvi vloge. Če vizumsko aplikacijo umaknete ali če je vizum zavrnjen, se vizumska taksa ne povrne.