Veleposlaništvo RS Buenos Aires /Konzularne zadeve /Šengenski vizumi /Kje, kdaj in kako je treba vložiti vlogo za izdajo vizuma? /Kako zaprositi za vizum za kratkoročno bivanje (tip C)? /

KAKO ZAPROSITI ZA VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE (TIP C)?

Vizumske vloge morajo načeloma prosilci vložiti osebno.

Preprosto sledite naslednjim trem korakom:

1) Zaprosite za termin za predložitev vloge za izdajo vizuma. 

2) Prenesite, natisnite, izpolnite in podpišite vizumsko vlogo ter pripravite vse zahtevane dokumente (glejte sezname v poglavju »Kaj moram predložiti z vlogo za vizum za kratkoročno bivanje (tip C)«).

Skrbno preverite ali ste pripravili vse zahtevane dokumente. Dokumente pripravite skladno z vrstnim redom, ki je naveden v seznamu dokumentov.

Upoštevajte, da v primeru, da ne boste predložili minimalnih zahtevanih dokumentov (vloga za izdajo vizuma, potni dokument, fotografija, prstne odtise (kjer je to potrebno) ali poravnali vizumsko takso (če je zaračunana), vizumska vloga ne bo sprejeta. Če se ne predložijo tudi drugi zahtevani dokumenti, bi lahko prišlo tudi do zavrnitve vizuma.

Prosimo, da posebno pozornost posvetite dokumentom s seznama, ki zahtevajo verifikacijo/certifikacijo/ autorizacijo, saj ti postopki lahko trajajo od 2 do 14 dni.

3) Vlogo predložite skupaj s spremljajočimi dokumenti.

Pri oddaji vizumske vloge boste obveščeni, kdaj predvidoma bo potna listina pripravljena za prevzem (izdan je vizum ali pa so na voljo informacije o zavrnitvi vizuma).

 

Kdaj zaprositi za vizum za kratkoročno bivanje (tip C)?

Kje zaprositi za vizum za kratkoročno bivanje (tip C)?

Kaj moram predložiti z vlogo za vizum za kratkoročno bivanje (tip C)?